kx_tda0191.jpg

kx-tda0191 - kx_tda0191.jpg

 

Ziņojumu plate (MSG) ir paredzēta balss paziņojumu glabāšanai un atskaņošanai.

Ziņojumu plate (MSG) ir paredzēta balss paziņojumu glabāšanai un atskaņošanai.

 

Outgoing Message (OGM) / sistēmas audio sveiciensKX-TDA0191 (KX-TDA0191XJ) ļauj vienlaicīgi atskaņot līdz 4 balss paziņojumiem. Nepieciešama funkcijas DISA organizācijai Panasonic ATS KX-TDA (savietojama ar KX-TDA100, KX-TDA200 un KX-TDA600).Priekš KX-TDA15 un KX-TDA30 tiek izmantota cita plate (KX-TDA3191).

 Funkcija DISA

Funkcija DISA ir automātiskais informators, kurš ieslēdzas pie ienākošā zvana (autosekretārs), ATS pati paceļ klausuli, atskaņo iepriekš ierakstītu frāzi, piemēram: „Sveicināti! Jūs piezvanījāt kompānijai TSF, lūdzu, ievadiet abonenta papildnumuru tonālajā režīmā vai sagaidiet operatora atbildi”. Un ja zvanītājs ievadīs abonenta iekšējo numuru – tad zvans automātiski tiks novirzīts tam, bet ja neievadīs – tad zvans tiek pāradresēt iepriekš ieprogrammētam iekšējam numuram (abonentu grupai, iekšējam numuram u.t.t.).

message_card.jpg

message_card2.jpg

 

 Telefonu stacijā KX-TDA ar plati (KX-TDA0191 (KX-TDA0191XJ) var ļoti viegli organizēt hierarhiskās komandkartes – piemēram, „lai savienotos ar piegādes nodaļu – nospiediet 1, lai savienotos ar reklāmas nodaļu – nospiediet 2, lai savienotos ar grāmatvedību – nospiediet 3, lai atgrieztos uz sākumu – nospiediet 0 un ja zvanītājs ievadīs, piemēram, 1 – tad tiek atskaņota nākamā komandkarte – „lai uzzinātu piegādes nodaļas darba laiku – nospiediet 1, lai savienotos ar piegādes nodaļas operatoru – nospiediet 2 u.t.t.

 Telefonu stacija KX-TDA ļauj atskaņot līdz 64 dažādiem paziņojumiem, izmantojot plates KX-TDA0191, ar kopējo garumu 8~15 min.Maksimālais plašu KX-TDA0191 skaits, kādas var izmantot ATS KX-TDA100 - 2 gab., Panasonic  KX-TDA200 – 4 gab., KX-TDA600 – 16 gab. 

UZMANĪBU!

Papildus plašu KX-TDA0191 sistēmā neļauj saglabāt vairāk paziņojumus vai pagarināt to laiku, bet tikai palielina vienlaikus atskaņojamo paziņojumu daudzumu (4 kanāli z katru plati Panasonic KX-TDA0191).

PiezīmeJauna MSG plate paziņojumus nesatur. Pēc papildus plates uzstādīšanas visi nepieciešamie paziņojumi jāieraksta atkārtoti.

Viens paziņojums var tikt atskaņots vairākiem abonentiem vienlaikus.