Iestāžuautomātiskāstelefonucentrāles (turpmākATC) IzsaukumuProgrammētāsUzskaitesunTarifikācijasSistēma  (turpmākUTS) irparedzētaautomātiskaiinformācijasuzkrāšanai, glabāšanaiunuzkrātāsinformācijasparienākošajiemunizejošajiemizsaukumiemapstrādei.

UTSveicmaksājumuuzskaitīšanupariekšējoun ārējosakarulietošanuATC.

 UTS nodrošina:-          Nepārtrauktu uzskaites informācijas, kas pienāk no ATC virknes porta, skanēšanu informāciju apstrādājošā datora virknes portā. Pienākošās informācijas korektuma pārbaudi, tās atdalīšanu no liekās vadības informācijas un iespējami pilnīgu atjaunošanu kļūmju gadījumos.Savas darbspējas atjaunošanu elektrobarošanās atslēgšanās un datora pārlādēšanās gadījumos.Esošā darba režīma skaņas un vizuālo indikāciju.Sistēmas izmantošanu datorā ar jebkura tipa monitoru (t.sk. arī monohromo) un noskaņošanas uz vienu no četriem virknes portiem iespēja ar dažādām iespējamām nostādnēm/parametriem. Iespēja veikt informācijas savākšanu vienā datorā, bet turpmāko, tiešo apstrādi uz cita, visticamāk - jaudīgāka datora. Interaktīvs darba režīms ar lietotāju.Izmantojot sistēmu viesnīcu biznesā, izbraucošajam viesim tiek izrakstīts rēķins reālajā laikā.Maksājumu uzskaitīšana par iekšējām sarunām un ienākošajiem izsaukumiem (aktuāli lielas ietilpības ATC). Pastāv iespēja atsevišķi reģistrēt neatbildētos izsaukumus. Protams, tikai tai gadījumā, ja ATC ir iespēja tādus reģistrēt. Uztur līdz 99,999,999 ārējās un līdz 99,999,999 iekšējās līnijas un līdz 12 abonentu kategorijām ar dažādu atļauju līmeni vai dažādām servisa pakāpēm.Standarta variantā vienlaicīgi uztur līdz 37 tarifu tīkliem, kuru skaitu nepieciešamības gadījumā var palielināt līdz 255. Pie kam tiek garantēta visu bāzes, atviegloto un speciālo svētku tarifu apstrāde, gan fiksēto, gan īslaicīgo.Atskaišu izdruka angļu, latviešu, krievu valodā, atkarībā no pasūtītāja prasībām. Kā arī jebkurā citā valodā, ja ir atbilstošs nacionālais klaviatūras un ekrāna draiveris un lietotāja rediģēti saraksti ekrāna logos. Darbam latviešu un krievu valodā UTS tiek komplektēts ar klaviatūras draiveri “g.com”.

1reg2_lat.jpg